Wei-Chuan TV Commercial

  Wei-Chuan Spring Rolls Sweepstakes (Mandarin Version)   Wei-Chuan Spring Rolls Sweepstakes (Cantonese Version)  
     
         
  Gyoza Part A   Gyoza Part B  
     
         
  Mini Bun   Pan Fry Bun  
     
         
  Dumpling - Shan-Dong Series   Dumpling Deluxe Scallop and Shrimp  
     
         
  Dumpling Deluxe Series   Potsticker  
     
         
  Noodle   Wonton  
     
         
  Hot Pot Series   Wei-Chuan Poster Contest 2012